فروش املاک صنعتی

زمین: 4000 m2
سوله: 0 m2
کاربری: فلزی و پلیمری
زمین: 4000 m2
سوله: 0 m2
کاربری: فلزی، پلیمری
زمین: 1800 m2
سوله: 0 m2
کاربری: فلزی
زمین: 900 m2
سوله: 0 m2
کاربری: فلزی و پلیمری
زمین: 3000 m2
سوله: 1600 m2
کاربری: صنایع فلزی
زمین: 4600 m2
سوله: 2750 m2
کاربری: صنایع فلزی
زمین: 7000 m2
سوله: 0 m2
کاربری: فلزی و پلیمری
زمین: 2300 m2
سوله: 650 m2
کاربری: صنایع فلزی
زمین: 14000 m2
سوله: 1000 m2
کاربری: صنایع فلزی
مشاهده موارد بیشتر

اجاره املاک صنعتی

زمین: 2000 m2
سوله: 1000 m2
کاربری: صنایع غذایی
زمین: 5000 m2
سوله: 1800 m2
کاربری: فلزی و پلیمری
زمین: 1500 m2
سوله: 550 m2
کاربری: فلزی و پلیمری
زمین: 2000 m2
سوله: 700 m2
کاربری: فلزی
مشاهده موارد بیشتر