فروش املاک صنعتی

فروش کارخانه در هشتگرد

شهرک صنعتی هشتگرد
زمین: 2000
سوله: 600
کاربری: فلزی و پلیمری
زمین: 3000
سوله: 1500
کاربری: صنایع فلزی
زمین: 4000
سوله: 0
کاربری: فلزی و پلیمری
زمین: 1800
سوله: 0
کاربری: فلزی
زمین: 900
سوله: 0
کاربری: فلزی و پلیمری
زمین: 3000
سوله: 1600
کاربری: صنایع فلزی
زمین: 4600
سوله: 2750
کاربری: صنایع فلزی
زمین: 7000
سوله: 0
کاربری: فلزی و پلیمری
زمین: 2300
سوله: 650
کاربری: صنایع فلزی
زمین: 14000
سوله: 1000
کاربری: صنایع فلزی
زمین: 6700
سوله: 2400
کاربری: فلزی
زمین: 5000
سوله: 1800
کاربری: فلزی
زمین: 1000
سوله: 0
کاربری: فلزی و پلیمری
زمین: 5000
سوله: 1800
کاربری: صنایع فلزی
زمین: 5000
سوله: 1800
کاربری: صنایع فلزی
زمین: 3000
سوله: 0
کاربری: فلزی
زمین: 5000
سوله: 800
کاربری: غذایی
زمین: 16000
سوله: 7000
کاربری: فلزی